Virbac HPM HPM Dog Dermatology Support

virbac-HPM Dog Dermatology Support (1)
Modello:

Virbac HPM HPM Dog Dermatology Support

  • 3 Kg.
  • 12 Kg
  • 7 Kg

Risparmia acquistando 2 o più unità...

  • x2 155.94 € 77.97 € - 9.95 €
  • x2 169.20 € 84.60 € - 10.80 €
  • x2 88.26 € 44.13 € - 5.63 €
  • x4 311.88 € 77.97 € - 19.91 €
  • x4 338.40 € 84.60 € - 21.60 €
  • x4 176.52 € 44.13 € - 11.27 €
* Non cumulabile con altre offerte.

Totale46.95 €

- +